اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1398/03/23

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1-Filosofia Theoretica- SCOPUS

2-Journal of Politics and Law- ISI / WOS

3-REVISTA UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD - ISI / WOS

4-TEORIA E PRATICA EM ADMINISTRACAO-TPA - ISI / WOS

5-REVISTA INCLUSIONES - ISI / WOS